Fasety oceňování majetku

 • Rozsah práce/analýza požadavků
 • Sběr dat
  1. Předmět
  2. tržní
 • Těžba tržních dat pro vývoj oceňovacích modelů
 • Statistická analýza a výpočty
 • Logická analýza
 • Závěr Rozhodnutí
 • Komunikace výsledků

Některé typické úkoly oceňování

 • Stahování a čištění dat MLS a majetku
 • Standardní měření vlastností ANSI/BOM s přesností 1/100 stopy.
 • CAD půdorysy
 • Letecká a architektonická fotografie
 • 360stupňové a 3D virtuální prohlídky
 • 2D a 3D mapování, včetně termografie
 • Programové dolování dat založené na R/MARS
 • Aplikace materiální a formální logiky
 • Rozhodování na základě neúplných nebo částečných informací podle předepsaných regulačních a zákaznických omezení
Přejděte na začátek