Ejendomsvurderingsfacetter

 • Arbejdsomfang/behovsanalyse
 • Dataindsamling
  1. Emne
  2. Marked
 • Minemarkedsdata for at udvikle værdiansættelsesmodeller
 • Statistisk analyse og beregninger
 • Logisk Analyse
 • Konklusion Beslutninger
 • Kommunikation af resultater

Nogle typiske værdiansættelsesopgaver

 • Download og rensning af MLS og ejendomsdata
 • ANSI/BOM Standard egenskabsmål til 1/100 ft. nøjagtighed.
 • CAD plantegninger
 • Luft- og arkitektonisk fotografering
 • 360 grader og 3D virtuelle ture
 • 2D- og 3D-kortlægning, inklusive termografi
 • Programmatisk R/MARS baseret Data Mining
 • Anvendelse af materiale og formel logik
 • At træffe beslutninger baseret på ufuldstændige eller delvise oplysninger under foreskrevne regulerings- og kundebegrænsninger
Rul til top