Όψεις αποτίμησης ακινήτων

 • Πεδίο Εργασίας/Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Συλλογή δεδομένων
  1. Θέμα
  2. αγορά
 • Δεδομένα εξόρυξης αγοράς για την ανάπτυξη μοντέλων αποτίμησης
 • Στατιστική Ανάλυση & Υπολογισμοί
 • Λογική Ανάλυση
 • Συμπέρασμα Αποφάσεις
 • Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων

Μερικές τυπικές εργασίες αποτίμησης

 • Λήψη και καθαρισμός δεδομένων MLS και ιδιοκτησίας
 • Τυπικές μετρήσεις ιδιοτήτων ANSI/BOM με ακρίβεια 1/100 ποδιών.
 • Κατόψεις CAD
 • Εναέρια & Αρχιτεκτονική Φωτογραφία
 • Εικονικές περιηγήσεις 360 μοιρών και 3D
 • Δισδιάστατη και τρισδιάστατη χαρτογράφηση, συμπεριλαμβανομένων των θερμογραφικών
 • Εξόρυξη δεδομένων βάσει προγραμματισμού R/MARS
 • Εφαρμογή Υλικής και Τυπικής Λογικής
 • Λήψη αποφάσεων με βάση ελλιπείς ή μερικές πληροφορίες βάσει προβλεπόμενων κανονιστικών περιορισμών και περιορισμών πελατών
Μεταβείτε στην κορυφή