Kiinteistön arvostusnäkökohdat

 • Työn laajuus/vaatimusanalyysi
 • Tiedonkeruu
  1. Aihe
  2. markkinat
 • Markkinatietojen louhinta arvostusmallien kehittämiseksi
 • Tilastollinen analyysi ja laskelmat
 • Looginen analyysi
 • Päätelmät Päätökset
 • Tulosten tiedottaminen

Jotkut tyypilliset arvostustehtävät

 • MLS- ja ominaisuustietojen lataaminen ja puhdistaminen
 • ANSI/BOM-standardin ominaisuusmittaukset 1/100 jalan tarkkuudella.
 • CAD-pohjapiirrokset
 • Ilma- ja arkkitehtoninen valokuvaus
 • 360 asteen ja 3D-virtuaalikierrokset
 • 2D- ja 3D-kartoitus, mukaan lukien termografia
 • Ohjelmallinen R/MARS-pohjainen tiedonlouhinta
 • Materiaalin ja muodollisen logiikan soveltaminen
 • Päätösten tekeminen epätäydellisten tai osittaisten tietojen perusteella määrättyjen säädösten ja asiakkaiden asettamien rajoitusten mukaisesti
Siirry alkuun