Aspek Penilaian Harta

 • Skop Kerja/Analisis Keperluan
 • Pengumpulan Data
  1. Tajuk
  2. Pasaran
 • Data Pasaran Perlombongan untuk Membangunkan Model Penilaian
 • Analisis & Pengiraan Statistik
 • Analisis Logik
 • Keputusan Kesimpulan
 • Komunikasi Keputusan

Beberapa Tugas Penilaian Biasa

 • Memuat turun dan Membersihkan MLS dan Data Harta
 • Pengukuran Harta Standard ANSI/BOM hingga ketepatan 1/100 kaki.
 • Pelan Lantai CAD
 • Fotografi Udara & Seni Bina
 • Lawatan Maya 360 darjah dan 3D
 • Pemetaan 2D dan 3D, Termasuk Termografi
 • Perlombongan Data berasaskan R/MARS Terprogram
 • Aplikasi Logik Bahan dan Formal
 • Membuat Keputusan Berdasarkan Maklumat Tidak Lengkap atau Separa Di Bawah Peraturan dan Kekangan Pelanggan yang Ditetapkan
Tatal ke