Eiendomsvurderingsfasetter

 • Arbeidsomfang/behovsanalyse
 • Datainnsamling
  1. Emne
  2. marked
 • Utvinning av markedsdata for å utvikle verdsettelsesmodeller
 • Statistisk analyse og beregninger
 • Logisk analyse
 • Konklusjon Beslutninger
 • Kommunikasjon av resultater

Noen typiske verdsettelsesoppgaver

 • Nedlasting og rengjøring av MLS og eiendomsdata
 • ANSI/BOM standard eiendomsmålinger til 1/100 fots nøyaktighet.
 • CAD Plantegninger
 • Luft- og arkitekturfotografering
 • 360 grader og 3D virtuelle turer
 • 2D- og 3D-kartlegging, inkludert termografi
 • Programmatisk R/MARS basert Data Mining
 • Anvendelse av materiell og formell logikk
 • Ta avgjørelser basert på ufullstendig eller delvis informasjon under foreskrevne forskrifts- og kundebegrensninger
Rull til toppen